ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa hấu "Thong Thai TT 222" 紾ѹᵧ "ͧ 222"

hạt giống dưa hấu "Thong Thai TT 222" 紾ѹᵧ "ͧ 222"

hạt giống dưa hấu "Thong Thai TT 222" 紾ѹᵧ "ͧ 222" giống dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, Sinh trưởng mạnh, kh&aac...

ҹ
hạt giống dưa hấu "Thai Vinh TT 040" 紾ѹᵧ "Թ 040"

hạt giống dưa hấu "Thai Vinh TT 040" 紾ѹᵧ "Թ 040"

hạt giống dưa hấu "Thai Vinh TT 040" 紾ѹᵧ "Թ 040" -   cây sinh trưởng khỏe, thời gian trồng đến th...

ҹ
hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 389" 紾ѹᵧ " ѹ 389"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 389" 紾ѹᵧ " ѹ 389"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 389" 紾ѹᵧ " ѹ 389" giống dưa hấu Thành Long, Sweet Crimson đạt trọng l+...

ҹ
hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 489" 紾ѹᵧ " ѹ 489"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 489" 紾ѹᵧ " ѹ 489"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 489" 紾ѹᵧ " ѹ 489" giống dưa hấu Thành Long, Cây sinh trưởng phá...

ҹ

Article

 hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Hong Thong TT 111" 紾ѹᵧ "˧ ͧ 111" cucumber seeds công nghệ hạt giống mới, Cây ph&aa...

ҹ
hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT222: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 19 - 22 cm, trái xanh đậm, dạng trái cân đối, đ&...

ҹ
hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT333: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 19 - 22 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đ...

ҹ
hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT 444: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài  20 - 23 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng...

ҹ
hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Green TT 200" 紾ѹᵧ " չ 200" cucumber seeds Cây sinh trưởng khỏe, thời gian gieo đ...

ҹ
hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Thong Thai TT 367 : cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 20- 22 cm, trái xanh dạng trái cân đối, đồng đ...

ҹ
hạt giống dưa leo

hạt giống dưa leo

Dưa leo Thai Mai TT 999: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 15-18 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đ...

ҹ
hạt giống dưa leo

hạt giống dưa leo

Dưa leo Hong Thong TT 239: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 15-18 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đ&...

ҹ

Article

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 089" 紾ѹԡ "  089 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 089" 紾ѹԡ " 089 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 089" 紾ѹԡ "  089” chilli seeds Trái dài 8-9 cm. Thời gian thu ho̐...

ҹ
hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 189" 紾ѹԡ "  189 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 189" 紾ѹԡ " 189 chilli seeds

Thai Mai TT 189: Cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 9 – 10 cm, trái đỏ đẹp, đậu trái tốt, cứng tr&aacu...

ҹ
  hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 009" 紾ѹԡ "  009" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 009" 紾ѹԡ " 009" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 009" 紾ѹԡ " 009" chilli seeds Trái dài 7-9 cm. Thời gian thu hoạch 70-80 ng&ag...

ҹ
 hạt giống ớt chỉ địa "Thai Mai TT 151" 紾ѹԡ˹ "  151" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ địa "Thai Mai TT 151" 紾ѹԡ˹ " 151" chilli seeds

giống ớt chỉ địa  "Thai Mai TT 151" 紾ѹԡ˹ " 151" chilli seeds Trái dài 15-18 cm. Thời gian thu hoạch 80-55 ...

ҹ

Article

 hạt giống dưa lê "Milky 222" 紾ѹ᤹ٻ "ŵ" Melon Seeds

hạt giống dưa lê "Milky 222" 紾ѹ᤹ٻ "ŵ" Melon Seeds

hạt giống dưa lê "Milky 222" 紾ѹ᤹ٻ "ŵ" Melon Seeds   Thời gian từ trồng đến thu hoạch 58 – 62 ngà...

ҹ
 hạt giống dưa lê "Thong Kham 999" 紾ѹ᤹ٻ "ͧ" Melon Seeds

hạt giống dưa lê "Thong Kham 999" 紾ѹ᤹ٻ "ͧ" Melon Seeds

hạt giống dưa lê "Thong Kham 999" 紾ѹ᤹ٻ "ͧ" Melon Seeds  Đặc tính giống: cây sinh trưởng khoẻ, trọng...

ҹ
hạt giống dưa lưới "To Love 999" 紾ѹ᤹ٻ "Կ" Melon Seeds

hạt giống dưa lưới "To Love 999" 紾ѹ᤹ٻ "Կ" Melon Seeds

hạt giống dưa lưới "To Love 999" 紾ѹ᤹ٻ "Կ" Melon Seeds  Thời gian trồng đến thu hoạch 60 – 65 ng&agrav...

ҹ
hạt giống dưa lưới "To Moon 888" 紾ѹ᤹ٻ "ٹ" Melon Seeds

hạt giống dưa lưới "To Moon 888" 紾ѹ᤹ٻ "ٹ" Melon Seeds

hạt giống dưa lưới "To Moon 888" 紾ѹ᤹ٻ "ٹ" Melon Seeds  Thời gian trồng đến thu hoạch 60 – 65 ngà...

ҹ

Article

Hạt Giống Cà Chua "Thai Red TT 950" 紾ѹ Tomato seeds

Hạt Giống Cà Chua "Thai Red TT 950" 紾ѹ Tomato seeds

hạt giống cà chua "Thai Red TT 950" 紾ѹ Tomato seeds Fruit weight 70-80 gm. maturity 65-70 DAT ˹ѡ 70-80 65-70 ѹ ѧ¡

ҹ
Hạt Giống Cà Chua Bi "Thai Red TT 150" 紾ѹҪԹ Cherry Tomato seeds

Hạt Giống Cà Chua Bi "Thai Red TT 150" 紾ѹҪԹ Cherry Tomato seeds

Hạt Giống Cà Chua Bi "Thai Red TT 150" 紾ѹҪԹ Cherry Tomato seeds   globe to egg shape, very red flesh, sweet and sour in fresh fruit, Fruit...

ҹ

Article

 phân bón Hormone To Ton 111

phân bón Hormone To Ton 111

phân bón Hormone To Ton 111  * Seed soak, root strong, grow up faster, more branch* Decrease use chemical fertilizer* Harvesting date faster* Resistant to pest, insect* Improve so...

ҹ
 phân bón Hormone Pem Ton 112

phân bón Hormone Pem Ton 112

phân bón Hormone Pem Ton 112 * Improve cell membrain* Protect Bacteria & fungus* Increase more branch* Increase immunity for new branch    112...

ҹ
  phân bón Hormone To Dok 222

phân bón Hormone To Dok 222

phân bón Hormone To Dok 222 * Improve tree and leave* Protect flower & fruit fall* Help to flower bud* Decrease use urea* Improve tree stronger* Improve weight, color ...

ҹ
 phân bón Hormone Pem Pol 334

phân bón Hormone Pem Pol 334

phân bón Hormone Pem Pol 334 * Help to divide cell and expand ovary* Expand fruit* Prevent fruit fall* Keep nutrition* Adjust suitable for fruit grow up   334...

ҹ
 phân bón Hormone To Pol 333

phân bón Hormone To Pol 333

phân bón Hormone To Pol 333 * Help mix pollination|* Protect fruit fall* Accrelerate fruit more bigger* Firm flesh* Prevent broken fruit* Tree beautiful green ⵼...

ҹ

   Thong Thai Seeds co.ltd.
36/51 THAWIWATTHANA ROAD 14,  THAWIWATTHANA DISTRICT,  BANGKOK,  THAILAND
MR.VORAPAT SUANGSAWAENG
THAILAND: + 66 084 012 3451 VIETNAM: + 84 091 450 7590
www.thongthaiseeds.com  Email: kunvorapat@yahoo.com