ReadyPlanet.com
dot
kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lê / dứa lưới
dot
bulletquy trình trồng dưa lê siêu ngọt ngoài trời Milky 222 Thong Kham 999
bullethướng dẫn kỹ thuật trồng dứa lưới trong nhà kính To Love 999 To Moon 888
bulletbón phân kỹ thuật trồng dưa lê siêu ngọt Milky 222
dot
Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu đẹp
dot
bulletquy trình kỹ thuật trồng dưa hấu Thông Thái từ THÁI LAN
bulletkỹ thuật trồng dưa hấu năng suất cao (Tiếng Việt Tiếng Anh)
bulletKỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu đẹp
bulletkỹ thuật trồng dưa hấu, thuốc trừ sâu, sâu bệnh
dot
Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo đẹp
dot
bulletKỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo đẹp
bulletkỹ thuật trồng dưa leo, phân bón
dot
Kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt chỉ thiên
dot
bulletkỹ thuật trồng ớt chỉ thiên, thuốc trừ sâu, sâu bệnh
bulletKỹ thuật trồng ớt chỉ thiên
dot
kỹ thuật trồng dưa lê (dưa lưới)
dot
bulletkỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lê / dưa lưới
bulletQUI TRÌNH TRỒNG DƯA LÊ LAI F1 MILKY222 THÁI LAN
dot
How to grow watermelon
dot
bulletHow to grow High Quality Watermelon Technique
bulletHow to grow Tomato
bulletHow to grow Cucumber
bulletHow to grow Sweet Corn
bulletHow to grow Chilli / Hot Pepper
dot
เทคนิคการปลูกแตงโมคุณภาพสูง
dot
bulletเทคนิคการปลูกแตงโมคุณภาพ
bulletเทคนิคการปลูก แตงแคนตาลูป
bulletเทคนิคการปลูก แตงร้าน
bulletเทคนิคการปลูก แตงกวา
bulletเทคนิคการปลูก มะเขือเทศ
bulletเทคนิคการปลูก ข้าวโพดหวาน
bulletเทคนิคการปลูก ข้าวโพด
bulletเทคนิคการปลูก พริก
dot
ลิงค์ ภาษาไทย
dot
bulletป้องกันโรคไต
bulletบำรุงตับ ไต ถุงน้ำดี
dot
Menu
dot
bulletTrang Nhất / Home
bulletWebboard
dot
QR  Zalo
dot
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Green TT 110" เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 110" cucumber seeds

hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Green TT 110" เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 110"

ผลยาว 6-11 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 28-32 วัน หลังหยอดเมล็ด

Fruit Lenght 9-11 cm. maturity 28-32 DAS

Trái suông đẹp, dài 9-11 cm. Thời gian thu hoạch 28-32 ngày sau gieo.
trồng dưa leo đẹp Thái Lan Việt Nam www.thongthaiseeds.com

hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Hong Thong TT 111" เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "หงษ์ ทอง 111" cucumber seeds article
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Hong Thong TT 653" เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "หงษ์ ทอง 653" cucumber seed article
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Green TT 200" เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 200" cucumber seeds article
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Green TT 201" เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 201" cucumber seeds article
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Green TT 140" เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทย กรีน 140" cucumber seeds
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Binh TT 220" เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "ไทย บิน 220" cucumber seeds article
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Binh TT 018" เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "ไทย บิน 018" cucumber seeds article
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Thai Thai TT 369" เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ไทยไทย 369" cucumber seeds
hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Green Green 123" เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "กรีน กรีน" cucumber seeds