สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " giong dua leo "

hạt giống dưa leo lai F1 Cucumber Seeds "Chaiya" (18-20 cm)

hạt giống dưa leo lai F1 Cucumber Seeds "Chaiya" (18-20 cm) bearing and prolific varity, crispy and ta...

Tags :

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Hong Thong TT 111" เมล็ดพันธุ์ฺแตงกวา "หงษ์ ทอง 111" cucumber...

Tags :

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT222: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 19 - 22 cm, trá...

Tags :

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT 444: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài  20 - 23 cm, tr...

Tags :

hạt giống dưa leo

Dưa leo Hong Thong TT 239: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 15-18 cm, trá...

Tags :

view