ҧEngine by iGetWeb.com
hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 089" 紾ѹԡ "  089 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 089" 紾ѹԡ " 089 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 089"紾ѹԡ " 089” chilli seeds Tráidài 8-9......

ҹ
hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 189" 紾ѹԡ "  189 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 189" 紾ѹԡ " 189 chilli seeds

Thai Mai TT 189: Cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 9 – 10 cm, trái đỏ đẹp, đ......

ҹ
  hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 009" 紾ѹԡ "  009" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 009" 紾ѹԡ " 009" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 009" 紾ѹԡ " 009" chilli seeds Tráidài 7-9 cm.......

ҹ
 hạt giống ớt chỉ địa "Thai Mai TT 151" 紾ѹԡ˹ "  151" chilli seeds

hạt giống ớt chỉ địa "Thai Mai TT 151" 紾ѹԡ˹ " 151" chilli seeds

giống ớt chỉ địa "Thai Mai TT 151" 紾ѹԡ˹ " 151" chilli seeds Tráidài 15-18 cm. ......

ҹ
view