สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง,เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเฮือง,ดาวเรือง,ดาวเฮือง,ดอกดาวเรือง,ดอกดาวเฮือง,hạt giống hoa cúc vạn thọ,Cúc vạn thọ,cuc vạn thọ,vạn thọ,marigold flower seeds, dã y&

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอกลูกผสม ภูพานเพชร ตรากรีนบูล

ต้นสูง  แข็งแรง  ดอกดก สีเหลือง  ความสูงต้น 70-100 ซม. ขนาดดอก 8-10 ซม. อายุออกดอก 58 วัน หลังเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกตัดดอก

Marigold Seed F1 PhuPhanPhet Green Bull Brand
Vigorous and Tall plant which produce prolific flower, Orange Plant Height 70-100 cm. Flower size 8-10 cm. first flower 58 days after sowing
hạt giống hoa cúc vạn thọ (PhuPhanPhet) Green Bull Brand

Cây cao từ 70-100 cm cho hoa kích thước 8-10cm. Cây sẽ ra hoa sau 58 ngày gieo hạt

 

ดูรายละเอียด เพิ่มเตืม

www.phuphanphet.com

 

www.greenbullseed.com

 

Email:  greenbullseed@gmail.com

view