สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดูแล ตะกู,การดูแลต้นตะกู,การดูแล ต้นตะกู,การดูแลรักษาต้นตะกู,การดูแลรักษา ต้นตะกู,การดูแลรักษาตะกู,การดูแลรักษา ตะกู,ตะกู ปุ๋ย,ต้นตะกู ปุ๋ย,ปุ๋ยตะกู,ปุ๋ย ตะกู,ปุ๋ยต้นตะกู,ปุ๋ย ต้นตะกู,ต้นตะกูปุ๋ย,ให้น้ำ ตะกู,ให้น้ำตะกู,ให้น้ำต้นตะกุ,ให้น้ำ ต้นตะกู,การให้น

เมล็ดพันธุ์ ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด ตราดาวทอง (GOLD STAR Brand) คุณภาพมาตรฐานส่งออก

* เมล็ดตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (GOLD STAR)

* มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม  (Seeds Control)

* บรรจุซองฟอลย์ (Foil) ปิดผนึก ประมาณ 300 เมล็ด

* ความงอก (Germination) 80 % ขึ้นไป

* ความบริสุทธิ์ (Purity) 98%

ราคาซองละ  350 บาท

(โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ จะมีอัตราความงอกลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรที่จะทำการอบ คัดเลือกเมล็ดเสีย เมล็ดลีบ ทำความสะอาด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และบรรจุซองฟอลย์ เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

www.agroforests.com

 

Email:  kunvorapat@yahoo.com

 

Export Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety

Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety suitable for AgroForest

Characteristic:

*  AgroForest Fast Growing Tree, Straight Stem, Little Branch

*  High Quality Wood, Light Yellow Color same as Teak

*  Average Hight Growth Rate 5-7 meter/year

*  Average Diameter Growth 7-10 cm./year

More Details:

www.grand-biz.com

Email:  kunvorapat@yahoo.com

view