สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พ่อพันธุ์ต้นตะกู,แม่พันธุ์ต้นตะกู,พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้นตะกู,ต้นพ่อพันธุ์ตะกู,ต้นแม่พันธุ์ตะกู,ต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตะกู,ต้นพ่อตะกู,ต้นแม่ตะกู,ต้นพ่อต้นแม่ตะกู,ตะกูไม้โตเร็ว,ต้นตะกูไม้โตเร็ว,ตะกูไม้เศรษฐกิจ,ต้นตะกูไม้เศรษฐกิจ,ตะกูไม้โตเร็ว,ต้นตะกูไม้โตเร็ว

เมล็ดพันธุ์ ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด ตราดาวทอง (GOLD STAR Brand) คุณภาพมาตรฐานส่งออก

* เมล็ดตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (GOLD STAR)

* มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม  (Seeds Control)

* บรรจุซองฟอลย์ (Foil) ปิดผนึก ประมาณ 300 เมล็ด

* ความงอก (Germination) 80 % ขึ้นไป

* ความบริสุทธิ์ (Purity) 98%

ราคาซองละ  350 บาท

(โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ จะมีอัตราความงอกลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรที่จะทำการอบ คัดเลือกเมล็ดเสีย เมล็ดลีบ ทำความสะอาด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และบรรจุซองฟอลย์ เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

www.agroforests.com

 

Email:  kunvorapat@yahoo.com

 

Export Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety

Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety suitable for AgroForest

Characteristic:

*  AgroForest Fast Growing Tree, Straight Stem, Little Branch

*  High Quality Wood, Light Yellow Color same as Teak

*  Average Hight Growth Rate 5-7 meter/year

*  Average Diameter Growth 7-10 cm./year

More Details:

www.grand-biz.com

Email:  kunvorapat@yahoo.com

view