สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้นพันธุ์ตะกู,กล้าพันธุ์ตะกู,ต้นกล้าไม้ตะกู,ต้นกล้าพันธุ์ตะกู,ซื้อต้นตะกู,ตะกูเมล็ดพันธุ์,ต้นตะกูเมล็ดพันธุ์,ตะกูเมล็ด,ตะกูพันธุ์,ตะกูต้นพันธุ์,ไม้ตะกู,เนื้อไม้ตะกู,ส่งออกไม้ตะกู,ส่งออกเนื้อไม้ตะกู,ไม้ตะกูส่งออก,เนื้อไม้ตะกูส่งออก,ตะกูต้นกล้า,ตะกูกล้าพันธ

เมล็ดพันธุ์ ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด ตราดาวทอง (GOLD STAR Brand) คุณภาพมาตรฐานส่งออก

* เมล็ดตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (GOLD STAR)

* มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม  (Seeds Control)

* บรรจุซองฟอลย์ (Foil) ปิดผนึก ประมาณ 300 เมล็ด

* ความงอก (Germination) 80 % ขึ้นไป

* ความบริสุทธิ์ (Purity) 98%

ราคาซองละ  350 บาท

(โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ จะมีอัตราความงอกลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรที่จะทำการอบ คัดเลือกเมล็ดเสีย เมล็ดลีบ ทำความสะอาด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และบรรจุซองฟอลย์ เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

www.agroforests.com

 

Email:  kunvorapat@yahoo.com

 

Export Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety

Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety suitable for AgroForest

Characteristic:

*  AgroForest Fast Growing Tree, Straight Stem, Little Branch

*  High Quality Wood, Light Yellow Color same as Teak

*  Average Hight Growth Rate 5-7 meter/year

*  Average Diameter Growth 7-10 cm./year

More Details:

www.grand-biz.com

Email:  kunvorapat@yahoo.com

view