สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขาย เบี้ยตะกู,ชาย ไม้ตะกู,ขาย ตะกู,ขาย ต้นตะกู,ตะกุ ซื้อ,ไม้ตะกู ซื้อ,ต้นตะกู ซื้อ,เบี้ยตะกุ ซื้อ,กล้าตะกู ซื้อ,ต้นกล้าตะกู ซื้อ,ตะกู ขาย,ต้นตะกู ขาย,ไม้ตะกู ขาย,เบี้ยตะกู ขาย,ต้นตะกู ขาย,ตะกู ขาย,ไม้โตเร็ว,ขายต้นไม้,ต้นมหาเศรษฐี,ตะโก,ตุ้มหลวง,กระทุ่ม,ไม้

เมล็ดพันธุ์ ต้นตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด ตราดาวทอง (GOLD STAR Brand) คุณภาพมาตรฐานส่งออก

* เมล็ดตะกูก้านแดง "บิ๊กเรด" ตรา ดาวทอง (GOLD STAR)

* มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม  (Seeds Control)

* บรรจุซองฟอลย์ (Foil) ปิดผนึก ประมาณ 300 เมล็ด

* ความงอก (Germination) 80 % ขึ้นไป

* ความบริสุทธิ์ (Purity) 98%

ราคาซองละ  350 บาท

(โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ จะมีอัตราความงอกลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรที่จะทำการอบ คัดเลือกเมล็ดเสีย เมล็ดลีบ ทำความสะอาด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และบรรจุซองฟอลย์ เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

www.agroforests.com

 

Email:  kunvorapat@yahoo.com

 

Export Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety

Seedling - Tagoo Kan Daeng Variety suitable for AgroForest

Characteristic:

*  AgroForest Fast Growing Tree, Straight Stem, Little Branch

*  High Quality Wood, Light Yellow Color same as Teak

*  Average Hight Growth Rate 5-7 meter/year

*  Average Diameter Growth 7-10 cm./year

More Details:

www.grand-biz.com

Email:  kunvorapat@yahoo.com

view