ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo

hạt giống dưa leo

Dưa leo Hong Thong TT 239: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 15-18 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đều, đậu trái tốt, chống chịu tốt với bệnh sương mai, năng suất cao 4-5 tấn/1000m2

Tags : dua leo 239 239 giong dua leo 239 dua leo 239 giong dua leo hat giong dua leo hat dua leo dua leo mien tay dua leo mien nam dua leo mien bac

view