ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo

hạt giống dưa leo

Dưa leo Thai Mai TT 999: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 15-18 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đều, đậu trái tốt, chống chịu tốt với bệnh sương mai, năng suất cao 4-5 tấn/1000m2

Tags : dua leo dua leo thai mai dua leo thong thai dua leo thong thong hong thong thai mai

view