ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Thong Thai TT 367 : cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 20- 22 cm, trái xanh dạng trái cân đối, đồng đều, đậu trái tốt, năng suất cao 3 - 4 tấn/1000sq.m.

Tags : thong thai Thong Thai cucumber cucumber seeds 紾ѹᵧ seed export seeds export thailand seed thailand seeds

view