ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT 444: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài  20 - 23 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đều, đậu trái tốt, chống chịu tốt với bệnh sương mai, năng suất cao 4-5 tấn/1000m2

Tags : cucumber seed cucumber seeds thailand cucumber cucumber thailand dua leo thai giong dua leo thai thong thai thaongthai Thong Thai ThongThai

view