ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 189" 紾ѹԡ " 189 chilli seeds

hạt giống ớt chỉ thiên "Thai Mai TT 189" 紾ѹԡ "  189 chilli seeds

Thai Mai TT 189: Cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 9 – 10 cm, trái đỏ đẹp, đậu trái tốt, cứng trái, cuống dài, năng suát 3 - 4 tấn/1000m2

Tags : ot chi thien ot thong thai ot 089 ot 189 giong ot thai giong ot thai lan giong ot chi thien giong 089 giong 189 089 189

view