ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT333: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 19 - 22 cm, trái xanh, dạng trái cân đối, đồng đều, đậu trái tốt, năng suất cao 3 - 4 tấn/1000m2

Tags : dua leo thong thai dua leo 333 333 dua 333 hong thong 333 dua thai lan dua thai dua leo thai dua leo thong thai

view