ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

Dưa leo Hong Thong TT222: cây sinh trưởng khoẻ, trái dài 19 - 22 cm, trái xanh đậm, dạng trái cân đối, đồng đều, đậu trái tốt, năng suất cao 3 - 4 tấn/1000m2

Tags : giong dua leo giong thong thai hat thong thai hat giong thong thai dua leo thong thai dua leo thai 

view