สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Hạt Giống Cà Chua "Thai Red TT 950" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ Tomato seeds

Hạt Giống Cà Chua "Thai Red TT 950" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ Tomato seeds

hạt giống cà chua "Thai Red TT 950" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ Tomato seeds

Fruit weight 70-80 gm. maturity 65-70 DAT

น้ำหนักผล 70-80 กรัม อายุเก็ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า

Tags : hạt giống cà chua giống cà chua cà chua tomato seeds tomato seed tomato cherry cherry tomato มะเขือเเทศราชินี

view