สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Hạt Giống Cà Chua Bi "Thai Red TT 150" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินี Cherry Tomato seeds

Hạt Giống Cà Chua Bi "Thai Red TT 150" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินี Cherry Tomato seeds

Hạt Giống Cà Chua Bi "Thai Red TT 150" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินี Cherry Tomato seeds 

 globe to egg shape, very red flesh, sweet and sour in fresh fruit, Fruit weight 10-15 gm. maturity 75-80 DAT

ผลกลมรี สีแดงสด รสชาดเปรี้ยวอมหวาน  เหมาะสำหรับรับประทานสด น้ำหนักผล 10-15 กรัม อายุเก็ยว 75-80 วัน หลังย้ายกล้า

Tags : Hạt Giống Cà Chua Bi Giống Cà Chua Bi Cà Chua Bi Hạt Cà Chua Bi

view