ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa leo (dưa chuột)

 hạt giống dưa leo (dưa chuột)

hạt giống dưa leo (dưa chuột) 'Hong Thong TT 111" 紾ѹᵧ "˧ ͧ 111" cucumber seeds

công nghệ hạt giống mới, Cây phát triển thẳng lên, một cây có phấn hoa nữ (không có phấn hoa nam) năng suất, chất lượng cao

Cây sinh trưởng khỏe, thời gian gieo đến thu hoạch 32 – 35 ngày, Trái có màu xanh , trái dài 18 – 22 cm.,Đậu trái tốt, năng suất cao, Thích hợp cho thị trường Miền Trung, miền Bắc (năng suất 4-6 kg/cây)

Tags : giong dua leo 111 giong dua leo hat giong dua leo hau dua leo dua thai lan cucumber seed cucumber seeds cucumberseed cucumberseeds

view