ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 489" 紾ѹᵧ " ѹ 489"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 489" 紾ѹᵧ " ѹ 489"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 489" 紾ѹᵧ " ѹ 489"

giống dưa hấu Thành Long, Cây sinh trưởng phát triển khỏe, kháng bệnh tốt, có thể trồng quanh năm. Trái dạng oval, da xanh có sọc xanh đậm lem, vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc, năng suất 25-30 tấn/ha

˹ѡ 5-7 . 55-60 ѹ ѧʹ żԵ 25-30 ѹ/Ρ

Fruit weight 5-7 kg. maturity 55-60 DAS, Yield 25-30 Ton/Ha

trái 5-7 kg,  thời gian thu hoạch 55-60 ngày sau gieo, năng suất 25-30 tấn/ha.


Tags : Thai Crimson crimson dua crimson dua thanh long dua hau thanh long thailand seeds thailand seeds export giong thai lan giong thai hat giong thai hat giong thai lan

view