ҧEngine by iGetWeb.com

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 389" 紾ѹᵧ " ѹ 389"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 389" 紾ѹᵧ " ѹ 389"

hạt giống dưa hấu "Thai Crimson TT 389" 紾ѹᵧ " ѹ 389"

giống dưa hấu Thành Long, Sweet Crimson đạt trọng lượng trái từ 5-7 kg, trái dạng tròn cao, độ đường cao từ 12-13 ,  vận chuyển xa tốt, thời gian thu hoạch từ 55-60 ngày sau khi gieo, năng suất 25-30 tấn/ha

˹ѡ 6-8 . 55-60 ѹ ѧʹ żԵ 25-30 ѹ/Ρ

Fruit weight 6-8 kg. maturity 55-60 DAS. Yield 25-30 Ton/Ha

trái 6-8 kg,  thời gian thu hoạch 55-60 ngày sau gieo, năng suất 25-30 tấn/ha.


Tags : dua hau thanh long dua thanh long hat giong dua hau thanh long giong thanh long

view