สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกสวนป่าเอกชน ไม้ตะกูก้านแดง และไม้ป่านานาพรรณ

รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกสวนป่าเอกชน ไม้ตะกูก้านแดง และไม้ป่านานาพรรณ
รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกสวนป่าเอกชน ไม้ตะกูก้านแดง และไม้ป่านานาพรรณ
ผู้นำตลาด "ระบบบริหารจัดการ ปลูกและดูแลสวนป่าเอกชน ระดับสากล"
LeadingPrivate AgroForestry Management System
* ไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
* ต้นประดู่
* ต้นชิงขัน
* ต้นยางนา
* ต้นตะเคียนทอง
* ต้นพยุง
 
รับจ้างปลูก ดูแล บริหารจัดการโครงการปลูกไม้โตเร็ว ต้นตะกู (พันธุ์ก้านแดง)
ถ้าท่านมีที่ดิน และต้องการปลูกต้นตะกู ทางเรามีบริการปลูกและรับดูแลแทนท่าน เป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั่งขายเนื้อไม้ได้
ขอบเขตงาน
เตรียมพื้นที่ปลูก ระยะปลูก  3 x 3 ม. (177 ต้น/ไร่ x 10 ไร่) = 1,770 ต้น
ปลูกต้นกล้าต้นตะกู พันธุ์ก้านแดง
ดูแลรักษา บริหารจัดการโครงการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
 ประมาณเงินลงทุนปลูก และดูแลสวนป่าไม้ตะกู (พันธุ์ก้านแดง) 10 ไร่
* ปีที่ 1 จำนวนเงิน  287,150 บาท
* ปีที่ 2 จำนวนเงิน  112,000 บาท
* ปีที่ 3 จำนวนเงิน  60,000 บาท
* ปีที่ 4 จำนวนเงิน  60,000 บาท
* ปีที่ 5 จำนวนเงิน  60,000 บาท
* รวมเงินลงทุนทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน  579,150  บาท
ผลตอบแทนจากการขาย  1,770 ต้น x 1,000 บาท/ต้น เป็นเงิน  1,770,000 บาท
ตารางการปลูกและดูแลสวนไม้ตะกู 10 ไร่
รายการ
ประมาณการลงทุน
รวม
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
1:เตรียมดินปลูก และค่าแรงปลูก
25,000
-
-
-
-
25,000
2.ค่าต้นกล้า พร้อมปลูกซ่อม
168,150
-
-
-
-
168,150
3ดูแลกำจัดวัชชพืช ปุ๋ย ทำแนวกันไฟ
94,000
112,000
60,000
60,000
60,000
386,000
รวม เงินลงทุน
287,150
112,000
60,000
60,000
60,000
579,150
เงินลงทุน สะสม
287,150
399,150
459,150
519,150
579,150
 
 สนใจติดต่อ
1. คุณดายุทธ รักมะณี     โทร  081 911 1764
2. คุณวรภัทร ทรวงแสวง โทร  084 0123451,  086 789 8845
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
view